Zet een STIP, neem een STAP
Van denken naar doen

Wat is STIP?

STIP is een afkorting. Met elke letter zet je een stap richting de stip op de horizon.

    S staat voor Situatie

Het richt zich op het in kaart brengen van gegevens over het hier-en-nu. Dit is het uitgangspunt van waaruit de verandering in gang wordt gezet. Deze uitkomsten zeggen iets over waarom je in beweging moet komen, en welke verandering er nodig is om succesvol te zijn. 

    T is de Toekomst 

Het gaat over het ontdekken welke gewenste toekomst jullie nastreven. De antwoorden op deze vragen en opdrachten dragen bij aan een lonkend perspectief dat inspireert en verbindt. Je moet er immers wel zin in hebben om een stap te zetten! 

    I zijn de Ideeën

Deze inspireren, motiveren, en brengen nieuw elan. Hiermee overbruggen we de kloof tussen de (huidige) Situatie en (gewenste) Toekomst. De antwoorden op deze vragen en opdrachten zijn dus bouwstenen om de weg tussen nu en straks te bouwen. 

    P is de Punt

Dit is het eindpunt waar je naar streeft en vormt een compacte, heldere beschrijving van de missie die je voor ogen hebt. Zo’n missie verheldert, verbroedert en verbindt. Als iedereen in een organisatie dit Punt kent, dan staan de neuzen genoeg dezelfde kant op om in beweging te komen

Voorbeelden van opdrachtkaarten Zet een STIP

Dit spel bestaat uit een reeks opdrachten en vragen die zorgen dat je het doel waar je als team de schouders onder zet goed overdenkt. De opzet is om in 4 etappes te komen tot een heldere formulering van de richting die je samen kiest.

 
E-mailen
Bellen
Info